Simptomi

Približno ena tretjina ljudi navaja vsaj en simptom nespečnosti. Pri ženskah je kar dvakrat pogostejša kot pri moških. Odvisna je tudi od starosti – v otroštvu je zelo redka, med mladostniki le občasna, vse pogostejša pa je pri odraslih in starejših.

Simptomi nespečnosti se pojavijo ponoči in nadaljujejo naslednji dan. Ljudje, ki jih muči nespečnost, navajajo, da zvečer težko zaspijo, se ponoči pogosto prebujajo ali se zjutraj prezgodaj zbudijo. Po navadi ne morejo ponovno zaspati ali slabo spijo. Zato se ne zbudijo spočiti, ampak utrujeni in zaskrbljeni.

ALI STE VEDELI?

Na podlagi različnih epidemioloških študij ocenjujejo, da ima najmanj ena tretjina odraslih v Evropi enega ali več simptomov nespečnosti. Od 10 do 15 % anketirancev je navedlo, da so zaradi simptomov nespečnosti imeli težave tudi podnevi.

VPRAŠALNIK

VPRAŠALNIK

Ali vas muči nespečnost?

Odgovorite na 5 vprašanj in preverite,
kako si lahko pomagate.

Izpolnite vprašalnik

Najpogostejši simptomi nespečnosti

pomanjkanje energije in motivacije

Težave s spominom
in koncetracijo

tesnoba

razdražljivost in nihanje razpoloženja

težave pri odločanju

zaspanost podnevi

moteno družabno in družinsko življenje

vedenjske motnje (npr. impulzivnost, agresija)

zaskrbljenost in nezadovoljstvo

napetost v mišicah, tenzijski glavobol

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto